,

Before & After

Vidite li razliku između fotografija s lijeve strane koje su napravljene bez davanja uputa o poziranju i fotografija s desne strane koje su napravljene uz upute kako pozirati? Većina mojih klijenata je u pokušaju dobivanja zadovoljavajuće…
, ,

Poslovni video marketing

ZAŠTO VIDEO? Video je najjači medij za prenošenje poruke. Ljudi kao vizualna bića percipiraju fotografije i videa 60 000 x brže i bolje nego tekst. SVE studije do sada ukazuju da web stranice i postovi na društvenim mrežama , a koje…