,

Bio Terra Video

Kad ste posljednji put obratili pažnju na imidž vaše tvrtke? Vjerojatno imate vizitke, memorandume, prigodne poklone i web stranicu. I mislite da je u današnje vrijeme to dovoljno? U vrijeme sve veće konkurencije, posao ne dobivaju…
, ,

Poslovni video marketing

ZAŠTO VIDEO? Video je najjači medij za prenošenje poruke. Ljudi kao vizualna bića percipiraju fotografije i videa 60 000 x brže i bolje nego tekst. SVE studije do sada ukazuju da web stranice i postovi na društvenim mrežama , a koje…